Σ.Ε.Θ.Ε ( Σχολείο εκπαίδευσης θαλάσσιας επιβίωσης )


                                   Πρόγραμμα εκπαίδευσης

1] Ημέρα θεωρίας.
------------------------.
1] Προσθαλάσσωση
2] Σωστικά μέσα.
3] Επιβίωση στη θάλασσα.
4] Έρευνα-εντοπισμός-διάσωση.
 
 2] Ημέρα πρακτικής
---------------------------.
1] Αναχώρηση για το χώρο πρακτικής εκπαίδευσης.
2] Επίδειξη υλικών.S.K
3] Κολύμβηση-επιβίβαση σε λέμβους,παραμονή και χρήση βάρκας, παραμονή στο νερό προκειμένου να βιώσει ο κάθε ένας από τους εκπαιδευόμενους την υποθερμία αλλά και τις αντίξοες συνθήκες. 
4] Χρήση ειδών εντοπισμού-διάσωσης.

Με το πέρας της εκπαιδεύσεως θα απονέμεται βεβαίωση περάτωσής σχολείου θαλασσιάς επιβίωσής.

Ημερομηνία έναρξης σεμιναρίου έτους 2015 από 1/6/2015 έως 31/10/2015.

Εγγραφή στο Newsletter

Go to top