Το κύριο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους είναι τόσο απαραίτητη η διαχείριση του από επαγγελματίες.

Για τον λόγο αυτό στην Π.Ε.Π. συνεργάζονται εξειδικευμένοι νομικοί επιστήμονες στο αεροπορικό δίκαιο που μπορούν να συμβουλέψουν τα μέλη της σε ζητήματα Ελληνικής κ' διεθνούς Αεροπορικής νομοθεσίας, και να σας εκπροσωπήσουν σε περιπτώσεις δικαστικής διένεξης ή ανάγκης προσφυγής σε διαιτησία.

Εγγραφή στο Newsletter

Go to top