Σκοποί και στόχοι της πανελλήνιας ένωσης πιλότων

1. Η συνένωση των μελών του σωματείου με σχέσεις αλληλεγγύης και συναδελφικότητας  και η καλλιέργεια επικοινωνίας με δημοτικές, κρατικές και κοινοτικές αρχές.
2. Κάθε μη κερδοσκοπικός σκοπός που δεν αντίκειται στο σύνταγμα και τους νόμους.
3. Η αλληλεγγύη, συνεργασία και συνένωση των προσπαθειών με άλλες οργανώσεις, κοινωνικούς φορείς και προσωπικότητες  για την ανύψωση του αεροπορικού πνεύματος
4. Η ανάπτυξη και προαγωγή του κοινωνικού ρόλου του Σωματείου και η περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
5. Η εθελοντική συμμετοχή των μελών σε εναέριες επιτηρήσεις δασών, υπαίθρου και αστικών οικιστικών συνόλων, αεροπυροσβέσεις, εναέριες επιτηρήσεις και εναέριες επεμβάσεις προς αποφυγή ρύπανσης και μόλυνσης θαλασσίων συνόλων, εναέριες διακομιδές ασθενών και τραυματιών, αεροψεκασμούς και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με εναέρια μέσα.
6. Η διαφύλαξη και προαγωγή συμφερόντων των μελών του, η διεκδίκηση αιτημάτων τους και η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης σε αυτά.

Μέσα επίτευξης σκοπού και στόχων
1.    Η ανάπτυξη, διοργάνωση και συμμετοχή σε μορφωτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και εκδόσεις  στο εσωτερικό και εξωτερικό.
2.    Η συγκρότηση ομάδων εργασίας και εισηγητικών, συντονιστικών, τεχνικών  επιτροπών.
3.    Η ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων με τη δημιουργία γραφείου ασφαλείας πτήσεων, στελεχωμένο με ειδικούς σε θέματα πολιτικής αεροπορίας.
4.    Η ενημέρωση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, για κάθε θέμα που διαπιστώθηκε από μέλος της και αφορά την ασφάλεια των πτήσεων.
5.    Η πληροφόρηση ενδιαφερόμενων για θέματα εκπαίδευσης πιλότων και η δημιουργία κινήτρων για την κατεύθυνση νέων προς την πολιτική αεροπορία.
6.    Η συμμετοχή της Ενώσεως ως τεχνικού Συμβούλου σε Αεροπορικές σχολές εκπαίδευσης και κατάρτισης, του εσωτερικού και εξωτερικού, με σκοπό την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών της.
7.    Η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα προβλήματα του κλάδου της γενικής αεροπορίας.
8.    Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης των μελών στην εύρεση εργασίας, διατήρηση και ανανέωση πτυχίου, διεκδίκηση δικαιωμάτων
9.    Ο συντονισμός, εισηγήσεις και παρακολούθηση δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας των μελών του Σωματείου.
10.    Η προβολή αιτημάτων, πραγματοποίηση διαβημάτων και υποβολή αναφορών σε διοικητικές και  άλλες αρχές για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών 
11.    Η μέριμνα για την εφαρμογή ενιαίων μεθόδων και αρχών ασφάλισης πτυχίων και αδειών των Πιλότων Πολιτικής Αεροπορίας.
12.    Η συνεργασία με δικηγορικά γραφεία ειδικευμένα στο Αεροπορικό Δίκαιο για τη νομική κάλυψη των μελών της, καθώς με λογιστικά γραφεία για τη λογιστική κάλυψη των μελών της.


Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο Νewsletter της Ένωσης για να λαμβάνεται τα τελευταία αεροπορικά νέα, τις προσφορές, και τις συνεργασίες που εξασφαλίζει για εσάς η Π.Ε.Π.
captcha 

Docs Download

Μπορείτε να δείτε και να "κατεβάσετε" όλα τα έγγραφα της Υ.Π.Α

Free download

Go to top